اسامی اولیه ۱۱ عضو شورا و ۷ عضو علی البدل انتخابات شورای شهر رشت
اسامی اولیه ۱۱ عضو شورا و ۷ عضو علی البدل انتخابات شورای شهر رشت

شمارش آرای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر رشت به اتمام رسید.

به گزارش سرویس سیاسی اندیشه گیلان، نتایج انتخابات شورای شهر رشت از مجموع ۲۰۸ صندوق رای شمارش شده به شرح زیر است:

۱- احمد رمضان پور نرگسی نام پدرعلى دارای ۲۷۸۷۷ رای

۲- اسماعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای ۲۶۳۸۶ رای

۳- امیر حسین علوی امندانی نام پدرمیر شمس دارای ۲۴۳۷۸ رای

۴- فرهام زاهدآجی بوزایه نام پدرحجت دارای ۲۱۵۱۷ رای

۵- محمدحسن علیپورکسبخی نام پدرمحمد ابراهیم دارای ۱۸۸۱۵ رای

۶- حامد عبدالهی نام پدرعلى دارای ۱۸۶۷۲ رای

۷- رضا رسولی نام پدرمحمود دارای ۱۷۶۱۳ رای

۸- حجت جذب نام پدرعلی دارای ۱۷۳۴۲ رای

۹- جلال الدین محمد شکریه نام پدراحمد دارای ۱۶۸۶۴ رای

۱۰- محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای ۱۶۶۷۲ رای

۱۱- فاطمه شیرزاد نام پدررجبعلى دارای ۱۶۳۰۴ رای

اعضای اصلی شورای شهر رشت و

******************

۱- بهراد ذاکری نام پدر بیت اله دارای ۱۵۴۱۷ رای

۲- فرانک پیشگر نام پدر رحیم دارای ۱۵۰۰۹ رای

۳- سید شمس شفیعی دوگاهه نام پدر سیدحسین دارای ۱۴۳۶۲ رای

۴- سینا مقدادی نام پدر علی اکبر دارای ۱۳۹۹۲ رای

۵- اسمعیل عبداللهی نام پدر محمد دارای ۱۳۸۲۲ رای

۶- عبدالرضا بی آزار نام پدر عباس دارای ۱۳۷۲۸ رای

۷- عبدالرضا ابراهیمی بنکسر نام پدر یداله دارای ۱۳۴۸۴ رای

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شدند.

انتهای پیام/