دیدگاه ما در زندانها رویکردی اشتغالزا است
دیدگاه ما در زندانها رویکردی اشتغالزا است

به گزارش پایگاه خبری اندیشه گیلان، سید حمید حسینی در بازدیدی که رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه هیات همراه از زندان ضیابر کرد، اظهار داشت: توسعه و ایجاد کارگاه های متعدد صنعتی و آموزشی، توسعه فعالیتهای اصلاحی و حل مشکلات قضائی زندانیان ازاهم برنامه هایی است که از چند سال گذشته در زندانهای […]

به گزارش پایگاه خبری اندیشه گیلان، سید حمید حسینی در بازدیدی که رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه هیات همراه از زندان ضیابر کرد، اظهار داشت: توسعه و ایجاد کارگاه های متعدد صنعتی و آموزشی، توسعه فعالیتهای اصلاحی و حل مشکلات قضائی زندانیان ازاهم برنامه هایی است که از چند سال گذشته در زندانهای استان گیلان آغاز شده است.

مدیرکل زندانهای استان گیلان با بیان اینکه با ارتباطات خوب مقامات قضایی استان گیلان و حمایت همه جانبه رئیس کل دادگستری، میتوان شاهد نتایج کاهش بازگشت مجدد زندانی به زندان بود افزود: با فراهم نمودن زمینه های اشتغال برای زندانیان و خانواده آنان می توان از آسیبهای جدی اجتماعی پیشگیری کرد.

وی تاکید کرد: با ایجاد واحدهای تولیدی و مساعدت از طریق تفاهمنامه با ادارات فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی و کاستن از مشکلات زندانیان می توان از آسیبهای جدی خانوادگی همانند طلاق و سایر معضلات نیز پیشگیری کرد.

سیدحمید حسینی خاطرنشان کرد: دیدگاه ما در زندانها رویکرد اشتغال است و بایست ترتیبی اتخاذ کرد تا هر زندانی در زندان بتواند در کنار برنامه های اصلاحی و تربیتی مهارت یک حرفه را کسب کرده تا چتری امن برای خود و خانواده بعد از آزادی مهیا کند.

به گزارش پایگاه خبری اندیشه گیلان، مدیرکل زندانهای استان گیلان، برنامه های اصلاحی و تربیتی را درکنار اشتغال نقطه عطفی بین بازگشت زندانی بعد از آزادی در جامعه و استحکام خانواده وی در اجتماع دانست.

انتهای پیام/